REGULAMIN Z DNIA 25.12.2014r.


§ 1 – Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy Element Sport działający pod adresem http://elementsport.pl/ prowadzony jest przez:
MAUS Damian Halz
ul. Zygmunta Krasińskiego 14/27, 38-200 Jasło 
NIP 8722382340 REGON 363826121
Telefon: 694 473 789, e-mail: elementsport@gmail.com


2. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Element Sport działającego pod adresem http://www.elementsport.pl, w szczególności:
a) zasady zawierania umów sprzedaży Towarów prezentowanych na stronie http://www.elementsport.pl
b) zasady dokonywania rejestracji, używania i usuwania Konta w ramach Sklepu;
c) zasady korzystania z Formularza Zamówień;
d) zasady korzystania z Newslettera.


3. Informacje o Towarach znajdujące się na stronie internetowej Sklepu takie jak: cena, opis, parametry techniczne i inne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
- komputer (lub inne urządzenie podobne) z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Firefox, Chrome).
- aktywny adres e-mail. 


5. Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabronione jest:
a) dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym (np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich)
b) korzystanie ze sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie (np. poprzez użycie określonego oprogramowania).
c) podawanie danych osobowych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich.


§ 2 – Słowniczek definicji 
1. Następujące wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone poniżej:
a) Sklep – internetowa platforma sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie, działająca pod adresem http://www.elementsport.pl.
b) Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała Konto w Sklepie albo dokonała zamówienia poprzez Formularz Zamówień.
c) Konto – przypisany Klientowi login (adres e-mail) oraz wybrane przez Niego hasło umożliwiające: dokonywanie zamówień bez każdorazowego wypełniania Formularza Zamówień, podgląd historii zamówień, zapis do Newslettera oraz zmianę podanych danych.
d) Newsletter – usługa świadczona przez MAUS Damian Halz sp. j., polegająca na cyklicznym wysyłaniu na wskazany przez subskrybenta adres e-mail informacji, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), o wydarzeniach, konkursach i promocjach organizowanych przez SZOPEX- DUTKIEWICZ sp. j.
e) Towar – produkt, którego zakup jest możliwy poprzez Sklep. 
f) Formularz Zamówień – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Klientowi zakup Towaru bez rejestracji Konta. 
g) Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
§ 3 – Konto Klienta i Formularz Zamówień
1. W celu założenia Konta w Sklepie należy podać dane oznaczone jako obowiązkowe, wybrać hasło oraz zaakceptować regulamin.
2. W celu złożenia zamówienia za pomocą Formularza Zamówień należy podać dane oznaczone jako obowiązkowe oraz zaakceptować regulamin.
3. Klient jest uprawniony do usunięcia swojego Konta. W tym celu powinien wysłać wiadomość e-mail z żądaniem na adres: sklep@sportowysklep.pl. Po otrzymaniu wiadomości Konto zostanie niezwłocznie usunięte.
4. W przypadku naruszenia przez Klienta zasad o których mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu prowadzący Sklep wezwie Klienta do zaprzestania lub usunięcia naruszeń w odpowiednim terminie. Jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne, prowadzący Sklep usunie Konto należące do Klienta.


§ 4 – Newsletter
1. W celu korzystania z newslettera należy wejść na stronę http://www.elemensport.pl, wpisać w odpowiednim miejscu swój adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „dodaj swój adres”. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link weryfikacyjny. Po kliknięciu w wskazany link rozpocznie się korzystanie z newslettera.


2. Korzystanie z newslettera jest dobrowolne i bezterminowe. 


3. Zarejestrowanie się przez subskrybenta stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji newslettera. 


4. W celu rezygnacji z newslettera należy wejść na stronę http://www.elementsport.pl wpisać w odpowiednim miejscu swój adres e-mail podany przy rejestracji oraz kliknąć na przycisk „zrezygnuj z newslettera”. Czynność ta spowoduje usunięcie adresu e-mail z listy subskrybentów.


§ 5 – Złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży
1. W Sklepie prowadzona jest sprzedaż Towarów przy wykorzystaniu sieci Internet.


2. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Sklepu: http://www.sportowysklep.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.


3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie lub podać swoje dane adresowe w Formularzu Zamówień.


4. Warunkiem złożenia zamówienia jest zgoda Klienta na treść regulaminu, a także podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.


5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru zamawianego Towaru poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka. W trakcie składania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „zamów" Klient ma możliwość modyfikacji zarówno w zakresie wprowadzonych danych jak i wybranych towarów. Ponadto Klient obowiązany jest do wyboru sposobu dostawy oraz płatności, a także adresu doręczenia oraz ewentualnie danych niezbędnych do wystawienia Faktury VAT.


6. Po złożeniu zamówienia przez Klienta wysyłana jest wiadomość na wskazany adres e-mail.


7. Złożone zamówienia widoczne są w „historii zamówień'" w zakładce „moje konto" dostępnej na stronie internetowej Sklepu dla Klientów posiadających Konto.


8. Klient ma możliwość weryfikacji, zmiany oraz anulowania złożonego zamówienia do momentu realizacji zamówienia, poprzez kontakt z obsługą Sklepu pod numerem telefonu 694473789lub drogą elektroniczną na adres elementsport@gmail.com.


9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, w treści zgodnej z regulaminem.


10. Zamówienie jest realizowane przez Sklep w terminie 2 dni roboczych. Oznacza to. że w tym terminie zamówiony towar jest przekazywany podmiotowi odpowiedzialnemu za dostawę. 


11. Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


12. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta. Sklep zawiadomi o tym Klienta w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zawarcia umowy oraz zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Zawiadomienie to zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail.


§ 6 – Cena i sposób zapłaty
1. Ceny towarów zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z zastrzeżeniem ust. 3). Ceny są wyrażone w złotych polskich.


2. Cena wskazana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia.


3. Informacja o koszcie dostawy jest publikowana w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy jest doliczany do ceny zamawianego produktu.


4. Całkowita wartość zamówienia jest wskazana po wybraniu przez Klienta Towaru oraz sposobu dostawy.


5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży. Jednakże zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji lub wyprzedaży będą realizowane z zachowaniem cen wiążących zgodnie z ust. 2.
6. Do każdego zakupu dołączany jest paragon lub (na życzenie Klienta) Faktura VAT.


7. Klient ma możliwość uiszczenia ceny według swojego wyboru:
a) przy odbiorze przesyłki- za pobraniem,
b) poprzez tradycyjny przelew bankowy lub pocztowy,
c) za pomocą platform PayU oraz PayPal,
d) za pomocą karty podarunkowej.


§ 7 – Dostawa
1. Dostarczenie zamówionych towarów następuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za wyjątkiem określonym w ust. 6. Towar dostarczany jest wyłącznie w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w odrębnych przepisach). Czas dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia przez Sklep.


2. Klient ma możliwość wyboru podmiotu realizującego dostawę o której mowa w ust. 1., spośród podmiotów wskazanych przez Sprzedawcę:
a) Kurier DHL Parcel
b) Kurier UPS,
c) DHL Parcelshop - dostawa do punktów partnerskich
d) InPost – dostawa poprzez system Paczkomatów.


3. Zamówiony towar jest dostarczany na adres Klienta wskazany w zamówieniu lub w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost – do wskazanego przez Klienta Paczkomatu, a w przypadku wyboru dostawy do DHL Parcelshop - do wskazanego przez Klienta punktu partnerskiego.


4. Sprzedawca ponosi koszty dostawy przy zamówieniach o łącznej wartości równej lub przekraczającej 200 zł, za wyjątkiem sytuacji określonym w ust. 7. W pozostałych przypadkach koszty dostawy ponosi Klient.


5. Koszt dostawy zależny jest od podmiotu realizującego dostawę, sposobu płatności oraz wartości zamówienia, zgodnie z tabelą dostawy.


6. Klient ma możliwość wskazania adresu dostawy także poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jednakże dostawa poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej następuje wyłącznie poprzez Kuriera. W przypadku wysyłki poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej koszt dostawy ponosi Klient bez względu na wartość zamówienia. Jednocześnie w przypadku wybrania adresu dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Klient nie ma możliwości zapłaty za pobraniem.


7. Koszt i przewidywalny czas dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uzależniony jest od docelowego kraju dostawy, zgodnie z tabelą dostawy zagranicznej.


§ 8 – Prawo odstąpienia od umowy
1.  Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.


2. Szczegółowe informacje o zasadach odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu- „Pouczenie o odstąpieniu od umowy”.


3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.


§ 9 – Reklamacje oraz niezgodność towaru z umową
1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem ze Sklepu można składać na adres: MAUS Damian Halzul. Stara Droga 9, 39-230 Brzostek lub też na adres e-mail elementsport@gmail.com Sklep gwarantuje rozpatrzenie każdej reklamacji w terminie 14 dni. 
2. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że Klient wybierze inny sposób poinformowania go o rozpatrzeniu reklamacji. 


3 .MAUS Damian Halz. jest obowiązana do dostarczenia Towaru bez wad.


4. MAUS Damian Halz odpowiada jako sprzedawca wobec Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia) na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). 


5. Zgłoszenie wady przez Klienta może nastąpić w dowolnej formie. Aby zgłosić wadę wskazane jest: opisać wadę, zgłosić wybrane żądanie oraz wykazać fakt zawarcia danej umowy sprzedaży. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wady Towaru Klient jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres: MAUS Damian Halzul. Zygmunta Krasińskiego 14/27, 38-200 Jasło 


6. W celu zgłoszenia uprawnień z tytułu rękojmi Klient może skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego.


§ 10 – Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) MAUS Damian Halz z siedzibą na ul. Stara Droga 9, 39-230 Brzostek.


2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania odpowiednio: rejestracji konta, zakupu towaru, wypełnienia formularza zamówienia.


3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez SZOPEX- DUTKIEWCZ sp. j. (poprzez zapis do newslettera).


4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz żądania usunięcia.


§ 11 – Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur. Platforma ODR.

1. W wypadku sporu ze sprzedawcą, konsument jest uprawniony do skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.


2. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.) wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą przez:
a) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub
b) przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.


3. Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin organizacji i działania Stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).


4. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ust. 2, wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Dane teleadresowe wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.


5. Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w ust. 3, wszczyna się na wniosek złożony do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie każdego stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Dane teleadresowe stałych polubownych sądów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.


6. Konsument jest także uprawniony do skorzystania z internetowego systemu rozpatrywania sporów. Pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL znajduje się platforma umożliwiająca pozasądowe rozpatrywanie sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami drogą elektroniczną, w wypadku sporu wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (Platforma ODR).


7. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 
Accept

Site use cookies